STAIN MIX


STAIN MIX je veoma cenjen originalni tintometrijski sistem koji nudi stvarno i jednostavno rešenje za sve probleme bajcovanja drveta, sa brojnim prednostima i smanjenim troškovima proizvodnje.

STAIN MIX osmišljen je ne samo zato da olakša posao bajcovanja drveta proizvođačima predmeta od drveta, već i da ih poduči kako da sami odaberu i naprave nijanse. STAIN MIX je mnogo više od jednostavnog niza nijansi, od nove ton-karte ili kompletno novog kataloga: reč je o sistemu za pripremu ogromnog asortimana bajcova za drvo.

PREDNOSTI STAIN MIX SISTEMA
1. Sa samo 20 osnovnih boja imate mogućnost da napravite sve boje iz STAIN MIX ton karti, kao i bilo koju nijansu po donetom uzorku.

2. Jednostavnost u pripremi: za svaku od formula potrebne su vam jedna ili dve komponente.

3. Kontinuitet u proizvodnju boja.

4. Ekonomičnost:
- smanjeni nabavni troškovi u poredjenju sa već pripremljenim (razredjenim) bojama
- nema nepotrebnog utroška boje, budući da se priprema tačna količina.

5. Nijanse su vam trenutno dostupne: nema više potrebe da čekate da vam isporuče određenu nijansu
– izabrana boja može se dobiti u svakom trenutku, bez ikakvog čekanja.